EDITORIAL

Miloš Velemínský (odpovědný redaktor)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Korespondenční autor: Miloš Velemínský (velem@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 26. 6. 2009