VARENIKLIN A ODVYKACÍ LÉČBA KOUŘENÍ

VARENICLINE AND SMOKING CESSATION

Jiří Patočka1, Bohumír Plucar2
1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie a toxikologie;24RESEARCH, s. r. o., Brno

Korespondenční autor: Jiří Patočka (prof.patocka@gmail.com)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:15. 5. 2009
Accepted: 1. 6. 2009
Published online: 26. 6. 2009

Summary

Smoking has been identified as the single most preventable cause of death and disease in majority of countries. Cigarettes currently cause approximately 20% of all deaths. Most of the smokers want to quit but quitting is not easy. Nicotine produces pleasant feelings that make the smoker want to smoke more. When smoker tries to cut back or quit, the lack of nicotine leads to withdrawal symptoms. These symptoms can lead the smoker to start smoking cigarettes again to boost the blood levels of nicotine back to a level where there are no symptoms.

Smoking cessation is the action leading towards abstinence of tobacco smoking. Increasing cessation of tobacco use is essential if we are to reduce the morbidity and mortality caused by tobacco. Varenicline offers new possibility. Varenicline acts as a nicotine receptor partial agonist. In cessation trials, varenicline demonstrated significant effect on long-term abstinence, increasing the odds of abstinence by a factor of 3, and increasing the typical continuous abstinence rate at 12 months from 8–10 % to 21–22 %. Varenicline has a unique mechanism of action compared with other first-line options for smoking cessation. Available clinical-trial data support its use as an effective and generally well-tolerated therapy for smoking cessation in healthy adult smokers.

Keywords: smoking cessation – nicotine – varenicline – nicotine receptor agonist

Souhrn

Kouření bylo ve většině zemí identifikováno jako naprosto zbytečná příčina mnoha nemocí a úmrtí. Cigarety mají na svědomí kolem 20 % všech úmrtí. Většina kuřáků chce s kouřením přestat, ale není to tak jednoduché. Nikotin vyvolává příjemný pocit, což nutí kuřáka kouřit i nadále. Snaží-li se kuřák kouření omezit nebo s ním přestat, nedostatek nikotinu způsobí tzv. abstinenční syndrom. To vede kuřáka k tomu, aby znovu začal kouřit a doplnil hladinu nikotinu v krvi na úroveň, která symptomy odstraní.

Odnaučení kouření je postup vedoucí k abstinenci kouření tabáku. Chceme-li snížit nemocnost a úmrtnost způsobenou tabákem, je třeba zvýšit počet těch, kteří se odnaučí kouřit. Novou možnost nabízí vareniklin. Vareniklin působí jako parciální agonista nikotinových receptorů. V odvykacích zkouškách vareniklin prokázal významný efekt v dlouhodobé abstinenci, trojnásobné zvýšení šance na trvalou abstinenci a zvýšení pravděpodobnosti nekouření po dobu 12 měsíců z 8–10 % na 21–22 %. Vareniklin má na rozdíl od jiných léků prvé linie odlišný mechanismus účinku. Dostupná klinická data ukazují na možnost jeho použití u zdravých dospělých kuřáků.

Klíčová slova: odvykací terapie kouření – nikotin – vareniklin – agonista nikotinových receptorů

Literatura

1. Alberg, A. J., Ford, J. G., Samte, J. M.: Epidemiology of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest, 2007. Vol. 132, Suppl. 3, s. 29–55.

2. Coe, J. W. et al.: Varenicline: An α4β2 nicotinic receptor partial agonist for smoking cessation. J. Med. Chem., 2005. Vol. 48, s. 3474–3477.

3. Eisner, M. D.: Passive smoking and adult asthma. Immunol. Allergy Clin. North Am., 2008. Vol. 28, s. 521–537.

4. Faessel, H. M. et al.: Single-dose pharmacokinetics of varenicline, a selective nicotinic receptor partial agonist, in healthy smokers and nonsmokers. J. Clin. Pharmacol., 2006. Vol. 46, s. 991–998.

5. Gilliland, F. D., Islam, T., Berhane, K., Gauderman, W. J., McConell, R., Avol, A., Peters, J. M.: Regular Smoking and Asthma Incidence in Adolescents. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2006. Vol. 174, s. 1094–1100.

6. Johnson, B. A., Ziegler Jr., C. B.: Fast-desintegrating dosage forms of 5,8,14-triazatetracyclo-[10.3.1.02,11.04,9]-hexadeca-2(11),3,5,7,9-pentaene. European Patent Application EP1843769, Publication date 10/17/2007.

7. Jorenby, D. E.: Smoking cessation strategies for the 21st century, American Heart Association, Circulation, 2001. Vol. 104, s. 51–52.

8. Králíková, E. et al.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Čas. Lék. Českých, 2005. Vol. 144, s. 327–333.

9. Králíková, E.: New Opportunities in Smoking Cessation (Nové možnosti v léčbě kuřáctví), Madrid, 2. 11. 2000. In: Drogové závislosti /27. 11. 2000/, s. 16 / Medicína 10 / VII.

10. Marrière, E., Rouden, J., Tadino, V., Lasne, M. C.: Synthesis of analogues of (−)-cytisine for in vivo studies of nicotinic receptors using positron emission tomography. Org. Lett. 2000. Vol. 2, s. 1121–1124.

11. Mihalak, K. B., Carroll, F. I., Luetje, C. W.: Varenicline is a partial agonist at α4β2 and a full agonist at α7 neuronal nicotinic receptors. Mol. Pharmacol., 2006. Vol. 70, s. 801–805.

12. Molimard, R.: The European report „Lifting the Smoke-Screen“: epidemiological study or manipulation? [Article in French] Rev. Epidemiol. Sante Publique., 2008. Vol. 56, s. 286–290.

13. Mustajbegović, J., Zuskin, E.: Passive smoking–(un)recognized effects on the respiratory system. [Article in Croatian] Lijec Vjesn., 1993. Vol. 115, s. 179–184.

14. Patočka, J.: Kotinin a kotininový test. Server TOXICOLOGY 2008. [online], 25. 12. 2008. Dostupné z: http://toxicology.cz/modules.php?…

15. Patočka, J., Plucar, B.: Vareniklin, nová šance pro kuřáky. Vesmír, 2007. Vol. 86, s. 77.

16. Peto, R., Lopez, A. D., Boreham, J., Thun, M.: Mortality from smoking in developed countries 1950–2000, 2nd edition, Oxford University Press, up-date 2005. http://www.ctsu.ox.ac.uk/~tobacco/

17. Piccioto, M. R. et al.: Acetylcholine receptors containing the β2 subunit are involved in the reinforcing properties of nicotine. Nature, 1998. Vol. 391, s. 173−177.

18. Pottis, L. A., Garwood, C. L.: Vraenicline: The newest agent for smoking cessation. Am. J. Hlth.-Syst. Pharm., 2007. Vol. 64, s. 1381–1384.

19. Rollema, H., Coe, J. W., Chambers, L. K., Hurst, R. S., Stahl, S. M., Williams, K. E.: Rationale, pharmacology and clinical efficacy of partial agonists of alpha4beta2 nACh receptors for smoking cessation. Trends Pharmacol. Sci., 2007. Vol. 28, s. 316–325.

20. Sargent, P. B.: The Distribution of Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptors. In: Handbook of Experimental Pharmacology: Neuronal Nicotinic Receptors; CLEMENTI, F., FORNASARI, D., GOTTI, C., Eds.: Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, Germany, 2000. Vol. 144, p. 163−192.

21. Tapper, A. R. et al.: Nicotine activation of α4* receptors: Sufficient for reward, tolerance, and sensitization Science, 2004. Vol. 5, s. 1029−1032.

22. Widimský, J., Škodová, Z., Pecka, T.: Kuřácké návyky lékařů a lékařek v porovnání s kouřením v populaci České republiky. Porovnání se stavem v roce 1991. Vnitř. Lék., 2005. Vol. 51, s. 286–290.

23. Xiao, Y., Lv, Y., Zhang, X., Guo, Y., Bergstrom, T.: The pharmacokinetic and tolerability profile of varenicline in healthy Chinese volunteers. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther., 2009. Vol. 47, s. 246–254.