RECENZE - ČECHURA, J: KRIMINALITA A KAŽDODENNOST V RANÉM NOVOVĚKU. JIŽNÍ ČECHY 1650 - 1770.

BOOK REVIEW

Jan Vitoň
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích

Korespondenční autor: Jan Vitoň (viton@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 26. 6. 2009