VYJADŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ STATICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍHO VÝZKUMU

Pravoslav Stránský
Univerzita Karlova; Lékařsjká fakulta v Hradci Králové

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Published online: 21. 12. 2009