Recenze na knihy

Strunecká, A., Patočka, J.: Doba jedová 2, Praha: Triton, 2012. 367 s. ISBN 978-80-7387-469-8

Jan Vitoň
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra etiky a filozofie v pomáhajících profesích

Korespondenční autor: Jan Vitoň (viton@zsf.jcu.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version