Editorial

Miloš Velemínský
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Korespondenční autor: Miloš Velemínský (mveleminsky@tbn.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version