EDITORIAL - SYSTÉM ŘÍZENÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ

Josef Filka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických oborů; Nemocnice České Budějovice, a. s.

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:29. 11. 2010
Accepted: 10. 12. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Literatura

  1. Cetlová, L.: Management mimořádných událostí v Nemocnici Havlíčkův Brod. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III. Zborník z medzinárodného sympózia. UKF: Nitra, 2009, s. 170. ISBN 978–80–8094–554–1.
  2. Cetlová, L.: Staniční sestra jako manažerka ošetřovatelské péče na ošetřovací jednotce. In: Ružomberské zdravotnícke dni IV. ročník. Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku: Ružomberok, 2009, s. 21. ISBN 978–80–8084–539–1.
  3. Cetlová, L.: Akreditace je nekonečný příběh. Zdravotnické noviny. 2009, roč. 58, č. 21, s. 324–325. ISSN 0044–1996.
  4. La Pietra, L., Calligaris, L., Molendini, R. et al.: Medical errors and clinical risk management: state of the art. Acta Otorhinolaryngol. ITAL, 2005, 25, p. 339–346.
  5. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 2. vyd. Praha: SAK ČR a Tigis, 2008, 103 s. ISBN 978–80–903750–6–2.
  6. Škrla, P.: Především neublížit: cesta k prevenci pochybení v léčebné a ošetřovatelské péči. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 162 s. ISBN 80–7013–419–4.
  7. Škrla, P., Škrlová, M.: Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 200 s. ISBN 978–80–247–2616–8.
  8. The Effect of Health Care Working Conditions on Patient Safety. Evidence Report/Technology Assessment No. 74, 2003, AHRQ Pub. No. 03-E024. 206 s. ISSN 1530–440X.