VÝSKYT DETSKÝCH ZLOMENÍN A LUXÁCIÍ VO FAKULTNEJ NEMOCNICI NA SEVERE JORDÁNSKA

THE INCIDENCE OF FRACTURES AND DISLOCATIONS IN CHILDREN AT THE TEACHING HOSPITAL IN NORTHERN JORDAN

Ahmad Gharaibeh1, Ali F. Abu-Lobbad1, Mostafa H. Ababneh1, Marek Lacko2, Róbert Čellár2, Štefan Štolfa2
1Ortopedicko-traumatologická klinika, Fakultná nemocnica Princeznej Basmy, Irbid, Jordánsko; 2Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice, Slovensko

Korespondenční autor: Ahmad Gharaibeh (gharaibeh@seznam.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:14. 10. 2010
Accepted: 8. 12. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Summary

The study aims to determine predominance of fractures and dislocations in children diagnosed and treated at the Orthopaedic Clinic of the teaching hospital in the city Irbid in northern Jordan. Another goal of the research was to set up a database for further research. The database should help to improve efficiency of examinations and check-ups and reduce the prevalence of fractures and dislocations in children population.

The method of cross-sectional study was used for this research, based on records of fractures and dislocation cases in children, which have been treated according to the latest knowledge in orthopaedics and traumatology at the Department of Emergency Medicine in Teaching Hospital in Irbid during one year.

According to records there were 2888 patients suffering from fractures and dislocations. 912 of them suffered fractures and dislocations of elbow, 862 fractures and dislocations of forearm, 443 fractures and dislocations of ankle and leg, and 671 other fractures and dislocations. 1883 patients (65%) were men and 1005 patients (35%) were women. Most cases of fractures and dislocations occurred during summer.

Fractures and dislocations in children are well-known problems. Fractures of the distal end of the radius and subluxation of its head are the most frequent trauma injuries in children in the city Irbid in Jordan. Proper prevention program can effectively reduce the number of injuries and their severity. In summer, the number of injuries increases.

Keywords: fractures in children – dislocations in children – gender – age

Souhrn

Cielom štúdie je zistiť prevahu zlomenín a vykĺbení detského veku diagnostikované a ošetrené na ortopedickej klinike Fakultnej nemocnice v meste Irbid na severe Jordánska a urobiť databázu pre ďalší výskum, aby sa zvýšila efektívnosť vyšetrovania a kontroly a znížila prevalencia detských zlomenín a luxácií v našej populácii.

Metódou je prierezová štúdia, ktorá vychádza zo záznamov prípadov detí zo zlomeninami a luxáciami, ktoré boli ošetrené podľa najnovších vedomostí v ortopédii a traumatológii na oddelení urgentnej medicíny Fakultnej nemocnice v meste Irbid počas jedného roka.

Podľa záznamov bolo 2 888 pacientov zo zlomeninami a vykĺbeninami, 912 boli zo zlomeninami a vykĺbeninami okolo lakťa, 862 zo zlomeninami a vykĺbeninami predlaktia, 443 zo zlomeninami a vykĺbeninami členka a nohy, 671 iné zlomeniny a vykĺbenia. Mužského pohlavia bolo 1 883 pacientov (65 %) a 1 005 pacientov (35 %) bolo ženského pohlavia. Väčšinu zlomenín a vykĺbení sme zaznamenali v letnej sezóne.

Zlomeniny a luxácie v detskom veku sú známe problémy. Zlomeniny distálneho konca rádia a subluxácie hlavy rádia sú najfrekventova­nejšie traumy detského veku v meste Irbid v Jordánsku. Správna prevencia môže efektívne redukovať počet a závažnosť úrazov. V lete sa počet úrazov zväčšuje.

Klíčová slova: detské zlomeniny – detské vykĺbeniny – pohlavie – vek

Literatura

 1. Annual statically report 2002, Amman: Ministry of Health, Jordan, [cit. 10. 11. 2005]. Access from: http://www.moh.gov.jo/…ications.php.
 2. Beaty, J. H.: Fractures and dislocations about the elbow in children. In: Instr Course Lect., 1992, 41, p. 373–784, ISSN 0065–6895.
 3. Brinker, M. R. et al: Review of Orthopaedic trauma, 1st. edition 2001, publishing Saunders 476 pp, ISBN 0–7216–8191–3.
 4. Caviglia, H et al.: Pediatric fractures of the humerus. In: Clin Orthop Relat Res., 2005, 432, p. 49–56, ISSN 0009–921X.
 5. Cooper, C. et al.: Epidemiology of childhood fractures in Britain: a study using the general practice research database. In: J. Bone Miner Res, 2004, 12, 20, p. 1976–1981, ISSN 0884–0431.
 6. Dee, R. et al.: Principles of orthopaedic and fractures, 1998, 1522 pp, ISBN 0–07–016350–1.
 7. Donaldson, L. J. et al.: The epidemiology of fractures in England, In: J. Epidemiol. Community Health 2008, 62, 174, ISSN 0143–005X.
 8. Gordon, J. E. et al.: Intramedullary nailing of femoral fractures in children through the lateral aspect of the greater trochanter using a modified rigid humeral intramedullary nail: preliminary results of a new technique in 15 children. In: J Orthop Trauma, 2004, 18, 7, p. 416–422, ISSN 0890–5339.
 9. Ippolito, E. et al.: Supracondylar fractures of the humerus in children. Analysis at maturity of fifty-three patients treated conservatively. In: J Bone Joint Surg Am. 1986, 68, p. 333–344, ISSN 0021–9355.
 10. Melinga, T. et al.: Incidence of traumatic long-bone fractures requiring in-hospital management: A prospective age- and gender-specific analysis of 4890 fractures. In: Injury, 2009, 40, 11, p. 1212–1219, ISSN 1879–0267.
 11. Morewood, D. J. et al: Incidence of unsuspected fractures in traumatic effusions of the elbow joint. In: Br Med J, 1987, 11, 295, 6590, p. 109–110, ISSN 0007–1447.
 12. Ngui, N. K. et al.: Mechanism of injury causing limb fractures within the children’s po­pulation. In: ANZ Journal of Surgery, 2007, 77, 1, p. 96, ISSN 1445–1433.
 13. Osmond, M. H. et al.: A 4-year review of severe pediatric trauma in eastern Ontario: a descriptive analysis. In: J Trauma, 2002, 52, 1, p. 8–12, ISSN 0022–5282.
 14. Peterson, C. A. et al.: Analysis of the incidence of injuries to the epiphyseal growth plate. In: J Trauma. 1972, 12, p. 275–281, ISSN 0022–5282.
 15. Rennie, L. et al.: The epidemiology of fractures in children. In: Injury, 2007, 38, 8, p. 913–922, ISSN 0020–1383.
 16. Rodríguez-Merchán, E. C.: Pediatric fractures of the forearm. In: Clin Orthop Relat Res. 2005, 432, p. 65–72, ISSN: 0009–921X.
 17. Rogers, L. F. et al: Fractures and dislocations of the elbow. In: Semin Roentgenol, 1978, 13, p. 97–107, ISSN 1558–4658.
 18. Rogers, L. F.: Radiology of Skeletal Trauma. 2nd ed. New York: 1992, Churchill Livingstone, p.753 ISPN 0443085501.
 19. Solomon, L. et al.: Apley`s System of Orthopaedics and Fractures, 2001, p. 781, ISBN 034076372 8.
 20. Tandon, T. et al.: Children’s trauma epidemiology in an urban scenario in India, In: Journal of Orthopaedic Surgery. Hong Kong, 2007, 15, 1, p. 41, 5, ISSN: 1022–5536.
 21. Thandrayen, K. et al.: Fracture rates in urban South African children of different ethnic origins: the Birth to Twenty cohort. In: Osteoporos Int. 2009, 20, 1, p. 47–52, ISSN 1433–2965.
 22. Von Laer, L. et al.: Pediatric Fractures and Dislocations. New York, NY 10001, Thieme, 2004, p. 528, ISBN 1–58890–260–9.
 23. Vransky, P. et al.: Flexible stable intramedullary pinning technique in the treatment of pediatric fractures. In: J Pediatr Orthop, 2000, 20, p. 23–27, ISSN 1539–2570.
 24. Worlock, P. et al.: Fracture patterns in Nottingham children. In: J Pediatr Orthop., 1986, 6, 6, p. 656–660, ISSN 1539–2570.