SPECIFICKÉ POTŘEBY RODIN DĚTÍ S ADHD

THE SPECIFIC NEEDS OF FAMILIES WITH CHILDREN WITH ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS)

Radek Ptáček1, Terezie Pemová2, Libuše Čeledová3, Rostislav Čevela3
1Psychiatrická klinika, LF UK a VFN; 2Hyperaktivita – Institut pro studium a terapii hyperaktivity a poruch pozornosti; 3Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Korespondenční autor: Radek Ptáček (ptacek@neuro.cz)

ISSN 1804-7858 (On-line)

Full verze:
Full version

Submitted:28. 6. 2010
Accepted: 29. 11. 2010
Published online: 17. 12. 2010

Summary

Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) is a relatively widespread diagnosis in childhood. Available studies estimate the occurrence of ADHD in the population to be around 5–10%. The disorder due to its nature affects not only all aspects of child’s life, but also the life of whole family and wider social environment. Children with ADHD exhibit a whole range of specific needs, not only in the education but also in the health care. This puts significantly increased demands not only on parents, but also on teachers of these children. Inadequate care for children with AHDH can fairly negatively affect their professional career. The system of social security provides social benefits and social services for these families provided in connection with the care of children with disabilities (long-term adverse health status), especially in cases with severe forms of ADHD.

Keywords: ADHD – hyperactivity – social security

Souhrn

ADHD představuje poměrně široce rozšířenou diagnózu v dětském věku. Dostupné studie uvádějí výskyt u 5 až 10 % populace. Porucha vzhledem ke svému charakteru zasahuje všechny aspekty života dítěte a zásadním způsobem ovlivňuje život rodiny i širšího sociálního okolí. Děti s ADHD vykazují celou řadu specifických potřeb nejen v oblasti výchovné a vzdělávací, ale také v oblasti zdravotní péče. To klade na rodiče, ale například i pedagogy těchto dětí významně zvýšené nároky. Nedostatečná péče o děti s AHDH může poměrně výrazným způsobem negativně ovlivnit jejich celoživotní kariéru. Systém sociálního zabezpečení umožňuje využívat sociálních dávek a sociálních služeb poskytovaných v souvislosti s péčí o dítě se zdravotním postižením (dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem), a to zejména v případech, kdy jde o těžší formy ADHD.

Klíčová slova: ADHD – hyperaktivita – sociální zabezpečení

Literatura

 1. Antshel, K. M.: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in the context of a high intellectual quotient/gifted­ness. Developmental Disabilities Research Reviews, 14(4), 293–299, 2008.
 2. Barkley, R. A., Macias, M.: Attention deficit hyperactivity disorder. In: R. David (ed.): Child and adolescent neurology (3rd ed.). New York: Blackwell, 2005.
 3. Cormier, E.: Attention deficit/hyperac­tivity disorder: a review and update. J Pediatr Nurs Oct; 23(5):345–57, 2008.
 4. Daley, D., Jones, K., Hutchings, J., Thompson, M.: Attention deficit hyperactivity disorder in pre-school children: current findings, recommended interventions and future directions. Child: Care, Health and Development, 35(6), 754–766, 2009.
 5. Dopheide, J. A., Pliszka, S. R.: Attention-deficit-hyperactivity disorder: an update. Pharmacotherapy, 29(6), 656–679, 2009.
 6. DSM IV. American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition. Washington D.C.: American Psychiatric Association, 1994.
 7. DuPaul, G. J., Weyandt, L. L., O'Dell, S. M., Varejao, M.: College students with ADHD: current status and future directions. Journal of Attention Disorders, 13(3), 234–250, 2009.
 8. Hamilton, S. S., Armando, J.: Oppositional defiant disorder. American Family Physician, 78(7), 861–866, 2008.
 9. Hofvander, B., Ossowski, D., Lundström, S., Anckarsäter, H.: Continuity of aggressive antisocial behavior from childhood to adulthood: The question of phenotype definition. International Journal of Law and Psychiatry, 32(4), 224–234, 2009.
 10. Kuzelova, H., Ptacek, R., Macek, M.: The serotonin transporter gene (5-HTT) variant and psychiatric disorders: review of current literature. Neuro Endocrinol Lett., 31(1), 4–10, 2010.
 11. Matejcek Z.: Is ADHD adaptive or non-adaptive behavior? Neuro Endocrinol Lett 2003; 24(3–4): 148–150.
 12. McBurnett, K., Pfiffner, L. J.: Treatment of aggressive ADHD in children and adolescents: conceptualization and treatment of comorbid behavior disorders. Postgraduate Medicine, 121(6), 158–165, 2009.
 13. Paclt, I.: Hyperkynetická porucha chování. Praha: Grada, 2008.
 14. Paclt, I., Uhlíková, P., Koudelová, J., Bauer, P., Vaněčková, M. et al.: Biological markers of the hyperkinetic syndrome in children of age 6 to 10 years. European Psychiatry 15, 2000, 2, 385.
 15. Power, T. J., Tresco, K. E., Cassano, M. C.: School-based interventions for students with attention-deficit/hyperac­tivity disorder. Current Psychiatry Reports, 11(5), 407–414, 2009.
 16. Ptacek, R., Kuzelova, H., Paclt, I., Zukov, I., Fischer, S.: ADHD and growth: anthropometric changes in medicated and non-medicated ADHD boys. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 15(12), CR595–599, 2009.
 17. Ptacek, R., Kuzelova, H., Paclt, I., Zukov, I., Fischer, S.: Anthropometric changes in non-medicated ADHD boys. Neuro Endocrinology Letters, 30(3), 377–381, 2009.
 18. Retz, W., Rösler, M.: The relation of ADHD and violent aggression: What can we learn from epidemiological and genetic studies? International Journal of Law and Psychiatry, 32(4), 235–243, 2009.
 19. Wolf, L. E., Simkowitz, P., Carlson, H.: College students with attention-deficit/hyperac­tivity disorder. Current Psychiatry Reports, 11(5), 415–421, 2009.