Kontakt

Kontaktní informace

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta
J. Boreckého 27
370 11 České Budějovice

Technický redaktor: Ing. Eva Ježková

Telefon: +420 389 037 770

Email: jezkova@zsf.jcu.cz