Objednávka / předplatné časopisu

Objednací list časopisu Prevence úrazů, otrav a násilí

Adresa fakturační:


Objednávám závazně časopis Prevence úrazů, otrav a násilí na kalendářní rok
celoroční předplatné činí 170 Kč s DPH.

Červené položky s * jsou povinné!

Na základě přijaté objednávky bude na fakturační adresu zaslána výzva k platbě.

Vydavatel:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Adresa redakce:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta
J. Boreckého 27
370 11 České Budějovice

Tel.: +420 389 037 770
E-mail: jezkova@zsf.jcu.cz