Prohlášení

ISSN 1801-0261 (Print)
ISSN 1804-7858 (On-line)


logo JCU

Časopis je určen všem zařízením, která se zabývají prevencí úrazů, krizovým centrům, sociálním zařízením pro děti, dospělé i seniory, sportovním klubům, Policii ČR, pojišťovnám, školám, neziskovým organizacím apod. Časopis byl v roce 2008 zařazen Radou vlády pro vědu a výzkum do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis byl excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ). Časopis vychází dvakrát ročně.

Odpovědný redaktor: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c., veleminsky@zsf.jcu.cz Technický redaktor: Ing. Eva Ježková, prevence.urazu@zsf.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Prevence úrazů, otrav a násilí, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice, prevence.urazu@zsf.jcu.cz, tel.: +420 389 037 832, http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/…trav-a-nasil


"Prohlašuji/proh­lašujeme,
že článek, který jsem/jsme Vám zaslal/i, je mnou/námi vytvořené autorské/spolu­autorské dílo (včetně obrazové a grafické dokumentace), které nebylo dosud vydáno v jiném časopisu ani jinak zveřejněno. Uděluji/udělujeme Vám právo k jeho užití.

Prohlašuji/proh­lašujeme rovněž, že pokud jsou v článku použity výňatky z děl jiných autorů, je tak vždy učiněno v rozsahu autorským zákonem dovolených citací a v odkazech je vždy řádně uvedeno jméno jejich autorů, název díla a pramen.

Jsem/jsme srozuměn/i a souhlasím/e s tím, že v případě přijetí předmětného článku k publikaci ve Vašem časopisu nebude tento článek zadán k publikaci v časopisu jiném."

Červené položky s * jsou povinné!