Redakční rada

Redakční rada:

 • doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. - Centrum úratové prevence
 • Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
 • prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.
 • prof. MUDr. Jan Janda, CSc. - Česká pediatrická společnost
 • Mgr. Alena Kajanová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
 • JUDr. Milan Kučera, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
 • doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
 • Mgr. Michaela Lavičková, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
 • JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
 • prof. Ing. Libuša Radková, Ph.D. - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, SK
 • Pavel Šulc - Centrum úrazové prevence
 • MUDr. Iva Truellová, Ph.D. - Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. - Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, SK

Odpovědný redaktor:

 • prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Technický redaktor:

 • Ing. Eva Ježková

Jazyková úprava:

 • PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.
 • Zuzana Straková